Νόμος Κατσέλη 3869/2010

Κατανοούμε πως η οικονομική κρίση έχει πλήξει σε μέγιστο βαθμό τα μικρομεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναλαμβάνουμε να προστατεύσουμε τα πλέον αδύναμα μέλη της κοινωνία μας, με βάση το Νόμο Κατσέλη επιτυγχάνοντας τη ρύθμιση υπέρογκων και μη εξυπηρετήσιμων οφειλών, τόσο προς τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα όσο και προς ιδιώτες, και την διάσωση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη.

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες:

Ρυθμίσεις οφειλών με δημόσιους φορείς και ασφαλιστικά ταμεία.

Κατάρτιση σχεδίου για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αλλά και με ιδιώτες δανειστές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση της οφειλής σε περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας αποπληρωμής

Προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαίρεση άλλων περιουσιακών στοιχείων από την ρευστοποίησή τους.

Δικαστικές ενέργειες για αναστολή κάθε απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου νοικοκυριού (κατάσχεση, πλειστηριασμός) μέχρι την έκδοση της απόφασης.