Γεώργιος Δ. Μέλλιος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μπορείτε να μας θέσετε τον προβληματισμό σας, 24 ώρες το 24ωρο και να έχετε άμεση απάντηση εντός τριών ημερών.

Απλά συμπληρώστε την κάτωθι φόρμα περιγράφοντας συνοπτικά το νομικό ζήτημα που σας απασχολεί και το αποστέλλετε.

Τηλ : 210 32 12 170
Τηλ : 210 86 28 191

Fax : 210 32 15 006
info{@}mellioslaw.gr

Φόρμα Επικοινωνίας